Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Управління з питань реклами КМДА (категорія «Б»)

07
червня п'ятниця
час проведення 10:30

Відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VII «Про державну  cлужбу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) в Управлінні з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби:

 • завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (категорія Б).
Оголошення на сайті Нацдержслужби (розміщено 22.05.2019).
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління з питань реклами
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 21 травня 2019 року № 16-од

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера
Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

веде бухгалтерський обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

складає кошторис доходів та видатків Управління;

розробляє та подає до фінансових органів бюджетні запити, паспорти бюджетних програм та штатний розпис Управління на підставі структури установи, довідок, наказів начальника Управління та своєчасно вносить зміни до них;

складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрацію в органах Казначейства та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

своєчасно та у повному обсязі перераховує податки (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

забезпечує дотримання встановлених правил проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та інших статей балансу;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

готує відповіді з питань бухгалтерського обліку за дорученням керівництва на запити відповідних органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ;

забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків у бухгалтерському обліку, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними контролюючими органами;

надає інформацію та матеріали для підготовки звітів Київського міського голови для їх розгляду на пленарному засіданні Київської міської ради;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Київському міському голові;

розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, депутатів різних рівнів, установ та організацій та готує проекти відповідей, забезпечує доступу до публічної інформації;

здійснює набори даних у відповідності до встановлених законодавством критеріїв та вимог, забезпечує їх оприлюднення у формі викритих даних, оновлює та оприлюднює їх на офіційному сайті Управління;

координує в межах покладених завдань діяльність комунальних підприємств за питань реклами. реалізації міських програм щодо поліпшення зовнішнього вигляду міста Києва;

бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

організовує бухгалтерський облік Управління;

здійснення публічних закупівель з подальшим заключенням договорів;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно зі штатним розписом на 2019 рік.

Інші складові оплати праці державного службовця передбачені Законом України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8) Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 16:00 05 червня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, Боричів узвіз, 8, каб. 211, 07 червня 2019 року, 10:30 год.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу 

Петрушенко Юлія Анатоліївна
+38 (044) 481-47-21;
r[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 (двох) років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ділові якості

 • діалогове спілкування (письмове і усне);
 • вміння розподіляти роботу;
 • вміння активно слухати;
 • виваженість;
 • здатність концентруватись на деталях;
 • уміння дотримуватись субординації;
 • стійкість;
 • адаптивність;
 • стресостійкість;
 • оперативність;
 • вміння визначати пріоритети;
 • уміння працювати в команді.

2.

Знання сучасних інформаційних технологій

 • Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office;
 • Вільний користувач комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарської діяльності міста Києва (далі - КІАС УФГД); автоматизованих систем, електронних сервісів, модулів, аналітичних систем (СДО програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства-Казначейство», «Є-КАЗНА»), систем подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами АС «Є – звітність», єдиного веб порталу використання публічних коштів Є-дата, системи «Локал – баланс», системи документообігу «MЕ.doc», Єдина інформаційна система управління бюджетом та інших; система АСКОД; Система публічних закупівель «Prozorro»;
 • Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Іnternet, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

3.

Особистісні  якості

 • аналітичні здібності;
 • відповідальність;
 • рішучість;
 • ініціативність;
 • самоорганізація та орієнтація на саморозвиток;
 • вміння працювати в стресових ситуаціях;
 • неупередженість;
 • тактовність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

законів України:

«Про державну службу»;

«Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

законів України: 

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про столицю України – місто-герой Київ»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

«Про Державний бюджет України» на відповідний період;

«Про державні закупівлі»

«Про статус депутатів місцевих рад»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

«Про статус народного депутата»;

«Про рекламу»

Бюджетного Кодексу України;

Кодексу законів про працю України;

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

Актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

Інші нормативно-правові акти з урахуванням специфіки посадових обов’язків та повноважень Управління.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]