Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста-юрисконсульта Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (категорія «В»)

03
травня понеділок
час проведення 17:00

Оголошення на Порталі вакансій

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Організація та координація правової роботи в Управлінні.

2.Здійснення:

- підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, що стосуються сфері діяльності Управління;

- розгляду проектів нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до компетенції Управління;

- правової експертизи нормативно-правових та розпорядчих актів.

- роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Управління, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників структурних підрозділів;

- представництва інтересів в судах та інших органах за напрямком роботи Управління, а за дорученням голови Київської міської державної адміністрації та його заступників – інтересів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його структурних підрозділів.

3.Організація:

- претензійної та позовної роботи, контролю за її проведенням, а також ведення журналу обліку позовних заяв та претензій;

- перегляду нормативно-правових актів та інші документи з питань, що належать до компетенції Управління, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

4.Проводити роботу з підготовки пропозицій начальнику Управління щодо перегляду, внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових та розпорядчих актів Київської міської ради, її виконавчого органу та Управління, з метою приведення їх до вимог чинного законодавства.

5.Участь:

- у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження державної та комунальної власності, соціального захисту працівників Управління;

- у засіданнях, нарадах, семінарах, курсах та інших заходах з правових та кадрових питань.

6.Надавати консультації працівникам Управління та підпорядкованого комунального підприємства, а також необхідну правову допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень, що надходять до Управління.

7.Аналізувати матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, аудитів, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

8.Здійснювати методичне керівництво правовою роботою в Управлінні, на підприємстві, що належить до сфери його управління, перевіряти стан правової роботи та подавати пропозиції на розгляд керівника щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу.

9.Здійснювати підготовку проектів листів-відповідей на запити органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та звернення громадян, з питань, що відносяться до його компетенції.

10.Організовувати підготовку та візування наказів Управління щодо надання та відмову у наданні пріоритетів, надання погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності, демонтажу рекламних засобів, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5 500 гривень;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 року № 15).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби (https://career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (зі змінами) (далі - Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження відповідного ступеня освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 17:00 03 травня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням - https://career.gov.ua.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

12 травня 2021 року з 10:00 год.

м. Київ, Боричів узвіз, 8, каб. 211 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, Боричів узвіз, 8, каб. 211 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів). Про дату та час проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Петрушенко Юлія Анатоліївна

+38 (044) 481-47-21;

reklama.kyiv@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти – не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань «Право», спеціальність – «Право» або «Правознавство».

2.

Досвід роботи

Не обов’язково

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не вимагається

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів послідовної комунікації

4.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

5.

Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Цивільного кодексу України

Господарського кодексу України

Цивільно-процесуального кодексу України

Кодексу законів про працю України;

Законів України:

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про столицю України – місто-герой Київ»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про державні закупівлі»

«Про статус депутатів місцевих рад»;

«Про доступ до публічної інформації»;

«Про звернення громадян»;

«Про статус народного депутата»;

«Про рекламу»

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

«Про адміністративні послуги»

Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067: «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

Розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

- № 207 від 05.02.2019 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва» (зі змінами та доповгненнями);

- № 1916 від 07.11.2019 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративної послуги з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами, анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами»;

- №1689 від 26.12.2017 «Про затвердження Схеми розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва»:

- № 2341 від 22.12.2018 «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів»;

Рішень Київської міської ради:

- № 223/2445 від 20.04.2017 «Про затвердження Правил розміщення рекламних засобів у місті Києві»;

- № 224/2446 від 20.04.2017 «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві» (зі змінами та доповненнями).

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua