Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови зайняття вакантної посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

У Департаменті комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) наявна вакантна посада головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

Основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади: наявність вищої освіти не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Основні посадові обов'язки за посадою

1

Розробляє, організовує та здійснює заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією. Здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у Департаменті, координацію діяльності уповноважених осіб юридичних осіб, що належать до його сфери управління, та вживає інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції в Департаменті.

2

Здійснює перевірку факту подання декларацій суб'єктами декларування Департаменту та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) порядку.

3

Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Департаменту, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить керівнику Департаменту пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків. Надає пропозиції до антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення - для відповідного органу, який не має обов'язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, в межах наданих повноважень.

4

Візує проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує керівника відповідного органу та НАЗК про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

5

Інформує керівника Департаменту, НАЗК або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, працівниками Департаменту. Повідомляє у письмовій формі керівника відповідного органу про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 65-1 Закону. Інформує НАЗК у разі ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

6

Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.

7

Здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівниками Департаменту. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Департаменту корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.

8

За результатами роботи за звітний рік надає до НАЗК інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого наступного за звітним року, за встановленою формою. У разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також уповноваженої особи повідомляє про це НАЗК протягом десяти робочих днів.

9

Надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам Департаменту, зокрема в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

10

Здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Департаментом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом НАЗК. Веде облік працівників Департаменту, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Контактна особа, яка надає додаткову інформацію з питань заміщення посади Гаращук Ольга 2026110. E-mail: [email protected]

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]