Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Умови зайняття вакантної посади головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади: наявність вищої економічної або юридичної освіти за ступенем магістра, стаж роботи понад 3 роки у відповідній галузі, вільне володіння державною мовою.

Основні посадові обов'язки за посадою

1

Основним завданням є надання директору Департаменту об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

- функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення у Департаменті;

- удосконалення системи управління;

- запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;

- запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Департаменту.

2

1. Проводить оцінку :

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

- якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

- використання і збереження активів;

- надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

- управління комунальним майном;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на функцій і завдань Департаменту.

2. Планує діяльність з внутрішнього аудиту, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.

3. Взаємодіє з управліннями та відділами Департаменту з питань внутрішнього аудиту.

4. Подає директору Департаменту аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

5. Аналізує та узагальнює досвід у підвідомчих підприємствах та їх підрозділів з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи.

6. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підпорядкованих Департаменту підприємств, та внесення пропозицій, які впливатимуть на покращення та удосконалення їх діяльності.

7. Аналізує звіти комунальних підприємств підпорядкованих Департаменту.

5. Звітує про результати діяльності внутрішнього аудиту.

6. Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

3

Внутрішній аудит проводиться згідно із стратегічними та операційними планами діяльності з внутрішнього аудиту

4

Розглядає у межах компетенції запити та звернення депутатів всіх рівнів, доручення та листи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, запити на інформацію, вивчає порушені в них питання та готує проєкти відповідей.

5

Проводить внутрішній аудит відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном. Не розголошує інформацію, яка стала відома під час виконання покладених завдань. Уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до закону

Контактна особа, яка надає додаткову інформацію з питань заміщення посади Гаращук Ольга 2026110. E-mail: [email protected]

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]