Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Вакансія на зайняття посади державної служби у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

10
липня понеділок
час проведення 09:00

Вимоги до посади головного спеціаліста відділу правового забезпечення управління правового забезпечення та організації, супроводження процесів цифровізації Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (категорія «В»)
(відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану»)

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Державна служба

Категорія «В»

2.

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, за спеціальність – «Право» або «Правознавство»

3.

Досвід роботи

Досвід роботи по розробленню та проведенню юридичної експертизи проєктів законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших нормативно-правових актів

4.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

5.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;

 • надбавка до посадового окладу за ранг;
 • інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону України «Про державну службу»

6.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану

7.

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05 2022 № 2259-IX, особа, яка претендує на зайняття посади має подати:

1) заява;

2) резюме*

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

*  за формою передбаченою Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

 • розроблення та проведення юридичної експертизи проєктів законів України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інших нормативно-правових актів, наказів та інших документів з питань, що стосуються компетенції Департаменту;
 • проведення разом із структурними підрозділами Департаменту роботи з перегляду, згідно з його компетенцією, актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 • організація роботи щодо внесення змін до актів та інших документів Департаменту, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування;
 • забезпечення правильного застосування у Департаменті нормативно-правових актів та інших документів працівниками Департаменту;
 • підготовка інформаційних листів з питань діяльності Департаменту;
 • забезпечення за дорученнями представництва інтересів Департаменту у судах, а також в інших органах

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду

Годинчук Світлана Олександрівна
тел.: +38 (044) 366-75-32
е-mail: [email protected]

Вимоги до посади головного спеціаліста з внутрішнього аудиту Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (категорія «В»)
(відповідно до вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану»)

Кваліфікаційні вимоги

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Державна служба

Категорія «В»

2.

Освіта

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки: економіка і підприємство, фінанси, облік і аудит, бухгалтерський облік

3.

Досвід роботи

Досвід роботи по проведенню внутрішнього аудиту державних підприємств, бюджетних установ та аналізу організації внутрішнього контролю

4.

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

5.

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;

 • надбавка до посадового окладу за ранг;
 • інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону України «Про державну службу»

6.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

До призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану

7.

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05 2022 № 2259-IX, особа, яка претендує на зайняття посади має подати:

1) заява;

2) резюме*

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

*  за формою передбаченою Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

 • підготовка й надання директору Департаменту об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; запобіганню виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Департаменту;
 • здійснення оцінки: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах; ефективності планування і використання бюджетних програм та результатів їх виконання; якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів; стану управлінням комунальним майном та ресурсами; правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних суб’єктів; щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (фінансовий аудит); щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, інформації та управління майном (аудит відповідності);
 • забезпечення планування, організації та здійснення внутрішніх аудитів у відповідності до вимог Порядку № 1001, Стандартів та Кодексу етики; розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2018 № 1893, організації здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій за наслідками проведених внутрішніх аудитів;
 • визначення об’єктів і тем наступних внутрішніх аудитів та формування стратегічного та операційного планів внутрішніх аудитів, внесення до них змін, а також забезпечення їх затвердження згідно встановлених Стандартами внутрішнього аудиту та Порядком проведення внутрішнього аудиту термінів;
 • проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів за напрямками визначеними Стандартами внутрішнього аудиту;
 • вивчення об’єктів внутрішнього аудиту шляхом підготовки запитів та проведення аналізу отриманої інформації, а також пов’язаних з ними питань, визначення ризиків та оцінювання ступеня їх можливого впливу на діяльність Департаменту;
 • забезпечення документування результатів внутрішніх аудитів, підготовка аудиторських звітів, висновків та рекомендацій щодо усунення, а у подальшому – запобігання причинам, що призвели до виявлення під час аудиту порушень та недоліків.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань призначення на посаду

Годинчук Світлана Олександрівна
тел.: +38 (044) 366-75-32
е-mail: [email protected]

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]