Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Нормативна база, документи

В Україні питання безбар'єрності регулюється низкою нормативно-правових актів, зокрема:

Конституція України (стаття 24) гарантує рівність прав і свобод людини і громадянина незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Посилання: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (1991 рік) визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю в усіх сферах життя суспільства, їхньої участі у суспільному житті, включаючи доступ до освітніх, культурних, спортивних та інших соціальних послуг, а також до продуктів та послуг, вироблених та реалізованих на ринку.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text

Указ Президента України "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні"  https://www.president.gov.ua/documents/5332020-35809

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проекту Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-skladu-mizhvido-a134r

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень, що надаються дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць для організації їх роботи та проведення голосування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-2020-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року" (2021 рік) визначає основні напрями та заходи щодо забезпечення безбар'єрності для осіб з інвалідністю в Україні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text

Основні документи, які регламентують безбар'єрність будинків і споруд

Державні будівельні норми ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=79740

Розуміння поняття «безбар’єрність» надає освітній серіал "Безбар’єрна грамотність" на порталі «Дія. Цифрова освіта».

В українському суспільстві існує комплекс обмежень для різних груп у можливостях безбар’єрного доступу до інфраструктури, транспорту, зайнятості, освіти, отримання публічної інформації, послуг із боку держави та бізнесу тощо.

https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-literacy


План заходів із створення безбар’єрного простору в Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік


Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Ви можете подати звернення поштою, надіслати електронною поштою за допомогою мережі Інтернет, а також подати усне звернення телефоном. Також, на першому поверсі адміністративної будівлі розміщена скриня для звернень громадян.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Просимо використовувати вказані способи подання звернення.

Ви можете:

  1. Принести звернення особисто і залишити в скриньці на вул. Хрещатик, 36, м. Київ (юридична адреса) або вул. Студентська, 7, м. Київ (фізична адреса).
  2. Надіслати лист поштою за адресою:вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044 (юридична адреса) або вул. Студентська, 7, м. Київ, 04050 (фізична адреса).
  3. Надіслати електронне звернення на е-адресу: [email protected]
  4. Звернутися до контактного центру КМДА:
  • через сайт https://1551.gov.ua/;
  • з мобільних телефонів за телефоном 15-51 (цілодобово, дзвінки сплачуються згідно тарифу оператора);
  • з номерів мереж фіксованого зв'язку м. Києва (044) 205-73-37 (цілодобово, дзвінки сплачуються згідно тарифу оператора).

ВАЖЛИВО!

  • У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним).
Звернення без зазначення авторства та місця проживання автора визнається анонімним і розгляду не підлягає.

  • Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.
  • Звертаємо Вашу увагу, що у зв’язку із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану можлива тимчасова затримка в розгляді окремих звернень громадян.

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]