Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київська міська державна адміністраціяоголошує конкурс із залучення інвестора (оголошення опубліковано у газеті Київської міської ради «Хрещатик» від 18.10.2016 № 111 (4881))

16
липня вівторок

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами) та від 13.06.2016 № 422 «Про проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування.

1.1. Об’єктом інвестування є спортивний комплекс на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі (далі – Об’єкт інвестування).

Спортивний комплекс – спортивна споруда, призначена для занять фізичною культурою і спортом, проведення спортивних заходів.

1.2. Земельна ділянка, площею 1,53 га, на якій здійснюється будівництво Об’єкта інвестування, належить на праві постійного користування Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Земельна ділянка). Цільове призначення Земельної ділянки – для будівництва, експлуатації та обслуговування спортивного комплексу.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:
 


п/п

Найменування

Оцінка виміру

Показник

1.

Площа земельної ділянки

га

1,53

2.

Площа забудови будівлі

кв.м.

6 800

3.

Поверховість будівлі

пов.

3

4.

Висота будівлі

м

17,0

5.

Загальна площа

кв.м.

13 578

6.

1 поверх

кв.м.

6 103

- Приміщення загального користування

- Арена

- Приміщення спортсменів

- Адміністративні приміщення

- Гардероб

- Туалет

- Приміщення громадського призначення (магазини)

- Кафе

- Технічні приміщення

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

1 892

2 358

299

723

438

110

58

58

167

7.

2 поверх

кв.м.

3 865

- Приміщення загального користуванн

- Трибуни

- Адміністративні приміщення

- Гардероб

- Туалет

- Приміщення громадського призначення (магазини)

- Фуд-корт

- Кафе

- Технічні приміщення

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м. 

1 826

712

102

102

146

183

487

182

125

8.

3 поверх

кв.м.

3 610

 - Приміщення загального користування

- Трибуни

- Адміністративні приміщення

- Фуд-корт

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

 1426

1443

469

272

9.

Будiвельний об’єм

куб.м.

68 500

10.

Загальна площа

кв.м.

13 578

11.

Корисна комерційна площа

кв.м.

1 231

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування – 273 035 532, 00 грн. (Двісті сімдесят три мільйони тридцять п’ять тисяч п’ятсот тридцять дві гривні 00 коп.) з урахуванням ПДВ, в тому числі ПДВ – 45 505 922,00 грн. (Сорок п’ять мільйонів п’ятсот п’ять тисяч дев’ятсот двадцять дві гривні 00 коп.).

1.5. Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація про Об’єкт інвестування, у т.ч. остаточна вартість будівництва Об’єкта інвестування, визначається відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу – Інвестор визначається рішенням постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (далі – комісія) та затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Замовник будівництва – Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Замовник).

2.3. Замовник підготовчих (передінвестиційних) робіт – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство».

2.4. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається у встановленому законодавством України порядку відповідно до інвестиційного договору, який укладається між Інвестором, Замовником та Організатором конкурсу та, у разі необхідності, інших договорів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, укладених між Інвестором, Замовником та, в разі необхідності, третіми особами відповідно до законодавства України.

2.5. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства України, може бути передбачене делегування Замовником Інвестору частини прав та обов’язків замовника будівництва.

2.6. Після укладення інвестиційного договору, у разі необхідності, Інвестор спільно із Замовником та, в разі необхідності, третіми особами укладають інші договори/угоди, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, згідно з законодавством України.

2.7. Інвестор зобов’язується розробити, погодити, провести експертизу та надати Замовнику для затвердження у встановленому порядку проектну документацію не пізніше ніж через 12 (дванадцять) місяців з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

2.9. Строк будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше нормативного, що визначається затвердженою Замовником у встановленому порядку проектною документацією (але не більше 3-х років з моменту набрання чинності інвестиційним договором). Інвестор не несе відповідальності за порушення строків будівництва Об’єкта інвестування (як в частині, так і в цілому), якщо це є наслідком невиконання або неналежного виконання Організатором конкурсу, Замовником, іншими структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації та (або) Київської міської ради їх обов’язків та функцій, що випливають з цих умов, інвестиційного договору або передбачені законодавством і стосуються цього інвестиційного проекту.

2.10. Впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з моменту затвердження проектної документації сторони інвестиційного договору визначають графік фінансування та реалізації проекту шляхом підписання додаткової угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.11. Інвестор, у разі необхідності, за свій рахунок забезпечує демонтаж в установленому порядку інженерних мереж, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і потрапляють у зону будівництва Об’єкта інвестування, та прокладання нових, які безоплатно передаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.12. Після прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію Інвестор в установленому порядку оформляє право власності на нього, крім інженерних мереж, які після завершення будівельних робіт безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва (п. 2.11. цих Умов).

2.13. Протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з моменту прийняття Об’єкта інвестування в експлуатацію та повного виконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчинити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права користування Земельною ділянкою, а Замовник – надати нотаріально посвідчену письмову згоду на припинення права постійного користування Земельною ділянкою. В разі, якщо законодавством України будуть встановлені інші строки переоформлення права користування Земельною ділянкою, застосовуються строки, встановлені законодавством України.

2.14. Строк дії інвестиційного договору – 10 (десять) років.

2.15. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування та без згоди Організатора конкурсу відчужувати Об’єкт інвестування. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забороняється без згоди Організатора конкурсу передавати Об’єкт інвестування в іпотеку або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх осіб.

2.16. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестор не має права змінювати цільове призначення Земельної ділянки, на якій знаходиться Об’єкт інвестування.

2.17. Інвестор зобов’язаний використовувати Об’єкт інвестування для занять фізичною культурою і спортом, проведення спортивних заходів та має право використовувати Об’єкт інвестування в межах його цільового призначення для проведення виставок, презентацій, масових заходів тощо, незаборонених законодавством України.

3. Основні умови конкурсу:

3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат (у тому числі понесених Замовником), пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, протягом періоду часу з моменту набрання чинності інвестиційним договором і закінчуючи моментом повного виконання сторонами інвестиційного договору своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняття закінченого будівництвом Об’єкта інвестування в експлуатацію (в тому числі, сплатою пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Києва в установленому порядку), сплатою інших обов’язкових платежів, встановлених законодавством України, вирішенням земельних питань, у тому числі пов’язаних з утриманням Земельної ділянки (земельний податок та/або інші платежі за право постійного користування земельною ділянкою), відведенням, переоформленням Земельної ділянки та державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування тощо.

Інвестор здійснює відшкодування усіх витрат Замовника, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, за умови попереднього погодження Інвестором їх здійснення.

3.2. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування, без урахування ПДВ, що становить не менше 11 376 480, 50 грн. (Одинадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят гривень 50 коп.) у разі визнання учасника переможцем конкурсу.

Зазначені кошти сплачуються Інвестором у наступному порядку:

- 50 % (п’ятдесят відсотків) – не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором;

- 50 % (п’ятдесят відсотків) – не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту затвердження Замовником проектної документації.

Кошти, сплачені Інвестором на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, поверненню не підлягають.

3.3. Компенсація Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт витрат у розмірі 1 % (одного відсотка) від орієнтовної вартості будівництва Об’єкта інвестування з урахуванням ПДВ, що становить 2 730 355, 32 грн. (Два мільйони сімсот тридцять тисяч триста п’ятдесят п’ять гривень 32 коп.), у разі визнання учасника переможцем, яка здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.

3.4. Надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення – гарантії банку щодо забезпечення виконання ним фінансових зобов’язань перед міським бюджетом (пункт 3.2. цих умов) та перед Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт (пункт 3.3. цих умов). Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:

- сплату банком коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору у випадку, коли переможець конкурсу відмовляється від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору;

- сплату банком коштів / несплаченої частини коштів (визначених цими умовами сум) Організатору конкурсу та Замовнику підготовчих (передінвестиційних) робіт у разі прострочення Інвестором оплати на понад 10 (десять) днів від встановленої в інвестиційному договорі дати її здійснення.

3.5. Сплата реєстраційного внеску у розмірі 4 250,00 грн. (чотири тисячі двісті п’ятдесят гривень 00 копійок) без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок № 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 37993783, одержувач – ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.

3.6. Переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу та який надав найкращу пропозицію за основним критерієм визначення переможця конкурсу. У випадку, якщо декілька учасників подали однакові пропозиції за основним критерієм, переможець визначається за додатковими критеріями визначення переможця конкурсу.

3.7. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про визначення переможця інвестиційного конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.8. Контроль за реалізацією інвестиційного проекту здійснює Замовник.

3.9. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику звіти щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.10. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування цим умовам. З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проектну документацію на будівництво Об’єкта інвестування та зміни до неї Замовнику (у випадку їх здійснення), здійснювати будівництво виключно відповідно до затвердженої Замовником проектної документації.

3.12. Інвестор (переможець конкурсу) протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту зобов’язується на вимогу Організатора конкурсу та Замовника надавати документально підтверджену інформацію щодо виконання умов конкурсу та умов інвестиційного договору.

3.13. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за невиконання або неналежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, у тому числі, але не виключно:

- виконання будівельних робіт з порушенням строків будівництва Об’єкта інвестування, визначених в п.2.9 цих Умов, та/або вимог будівельних норм, державних стандартів і правил та/або затверджених проектних рішень – штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- невиконання або неналежне виконання обов’язків по компенсації витрат, понесених Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- невиконання або неналежне виконання обов’язків по сплаті Організатору конкурсу коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених 
п.2.15. та/або п.2.16. та/або п.2.17 цих Умов, – штраф у розмірі 100% (сто відсотків) від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- неподання чи несвоєчасне подання звітів щодо стану проектування та будівництва Об’єкта інвестування, передбачених п.3.9. цих Умов, – неустойка у розмірі 0,05 % (нуль цілих п’ять сотих відсотка) від загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення.

3.14. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Інвестором зобов’язань, передбачених пунктами 2.7., 2.9., 2.10., 2.15., 2.16., 2.17., 3.1.- 3.3., 3.9., 3.10. цих Умов або інших умов інвестиційного договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації та фінансування проекту).

4. Додаткові умови конкурсу.

4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

4.2. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну та економічно вигідну реалізацію інвестиційного проекту.

4.3. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на створення нових робочих місць.

5. Основний критерій визначення переможця конкурсу.

Найкращі пропозиції щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, передбаченого пунктом 3.2 цього оголошення.

6. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу.

6.1. Надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів.

6.2. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадії будівництва Об’єкта інвестування).

6.3. Найкраща пропозиція щодо створення нових робочих місць.

7. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.

7.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

7.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.

7.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).

7.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт.

7.5. Мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

7.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною адміністрацією.

8. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем його оголошення.

10. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 619, тел. 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату проведення конкурсу.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]