Версія для людей із вадами зору

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу планування заходів цивільного захисту, навчання та оповіщення населення Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації)

04
березня середа
час проведення 10:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління з питань цивільного захисту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від « 25 » лютого_2020 № 10

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу планування заходів цивільного захисту, навчання та оповіщення населення
Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської держаної адміністрації)

Загальні умови

Посадові обов’язки

  • Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо забезпечення реалізації регіональних програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на створення та підтримання у постійній готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, оповіщення (своєчасне доведенні такої інформації до органів управління та сил цивільного захисту і населення) та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.
  • Бере участь у навчаннях цивільного захисту та готує довідковий матеріал, проекти розпоряджень, наказів з питань організації оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.
  • Контролює робочий стан та готовність елементів системи оповіщення на пунктах управління та своєчасно доповідає безпосередньому керівнику.
  • Бере участь у відпрацюванні і уточненні документів оперативно-чергової служби пункту управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо підтримання у постійній готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, забезпеченні її функціонування, оповіщення (своєчасне доведенні такої інформації до органів управління та сил цивільного захисту і населення) та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.
  • Взаємодіє з оперативно-черговою службою пункту управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо підтримання у постійній готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, забезпечення її функціонування, оповіщення (своєчасне доведення такої інформації до органів управління та сил цивільного захисту і населення) та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.
  • Бере участь у координації дій відповідних формувань та спеціалізованих служб зв’язку і оповіщення цивільного захисту, здійсненні контролю за готовністю їх до дій за призначенням
  • Бере участь в організації силами і засобами спеціалізованої служби зв’язку і оповіщення цивільного захисту заходів щодо забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій
  • Бере участь у розробленні та здійсненні на відповідній території заходів спрямованих на забезпечення сталого функціонування системи оповіщення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в особливий період.
  • Забезпечує взаємодію на договірних умовах з підприємствами (операторами телекомунікацій) щодо експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення, що відноситься до сфери діяльності Управління.
  • Взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо створення та підтримання у постійній готовності територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування, оповіщення (своєчасне доведенні такої інформації до органів управління та сил цивільного захисту і населення) та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад згідно з штатним розписом на 2020 рік становить 5500 грн на місяць;

2) інші складові оплати праці державного службовця – відповідно до статті 50 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком від одного до шести місяців.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі неподання кандидатом необхідної інформації, передбаченої пунктом 19 Порядку, виявлення невідповідності поданої кандидатом інформації щодо кваліфікаційних вимог до освіти та/або досвіду роботи, неправильності заповнення заяви або резюме такий кандидат не допускається до проходження конкурсу.

Про результати розгляду інформації, поданої кандидатами для участі у конкурсі служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам у порядку, передбаченому абзацом восьмим пункту 17 цього Порядку, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня надходження такої інформації.

Кандидат після усунення недоліків може подати інформацію для участі у конкурсі повторно у передбаченому порядку в межах встановленого строку її подання.

Строк подання  інформації для участі у конкурсі до 18.00 години
02 березня 2020 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Тестування буде проводитись за адресою:

м. Київ, вул. Вишгородська, 21

о 10.00 год.

04 березня 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шенгерей Тетяна Адольфівна

телефон: (044) 430-10-61

електронна пошта: ucz@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта  

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ділові якості

Аналітичні здібності, стратегічне мислення, вміння визначати пріоритети, вміння розподіляти роботу, вміння вести перемовини, оперативність, виваженість, навички розв’язання проблем, вміння аргументовано доводити власну точку зору.

2

Знання сучасних інформаційних технологій

 

Ґрунтовні знання сучасних комп’ютерних технологій, включаючи знання операційних систем, прикладних програм типу MS Office, принципів збору, накопичення, обробки та передачі інформації. Навички програмування щонайменше однією з сучасних мов програмування на професійному рівні.

3

Особистісні компетенції

Відповідальність, ініціативність, абстрактне мислення, уміння працювати в команді, дисциплінованість, системність і самостійність
в роботі, уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціаль- ного законодав- ства, що пов’я-зане із завдан-нями та змістом роботи держав-ного службовця відповідно до по садової інструк ції (положення про структурний  підрозділ)

- Кодекс цивільного захисту України;

Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, вимоги методичних, нормативних документів з питань створення та підтримання у постійній готовності систем зв’язку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

 

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту support.web@kyivcity.gov.ua