Проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051»

Повідомлення про оприлюднення

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів» (далі – проект) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань.

Головним розробником проекту регуляторного акта є депутат Київської міської ради Андрєєв А.С.

Проект рішення підготовлено у зв’язку з численними зверненнями громадян, електронними петиціями до Київської міської ради з питань, пов'язаних із функціонуванням як ринку зовнішньої реклами в місті Києві, перенасиченості міста рекламними засобами, самовільним розміщенням різноманітних рекламоносіїв, оголошень, табличок, виносних конструкцій, відсутністю чітких процедур та вимог щодо демонтажу рекламоносіїв, їх зберігання та подальшої реалізації чи утилізації. Зауваження та пропозиції до проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань просимо надсилати громадській приймальні депутата Київської міської ради Андрєєва А.С.

Адреса для направлення зауваження та пропозиції до проекту, 03110, м. Київ, вул. Преображенська,буд. буд.21 протягом одного місяця з дня оприлюднення до 08.12.2017.


 

Проект

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про благоустрій населених пунктів» Київська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Унести до Правил благоустрою міста Києва затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 такі зміни:

1.1. Розділ XIV викласти в такій редакції:

«XIV. РОЗМІЩЕННЯ І УТРИМАННЯ ЗАСОБІВ ТА ОБЛАДНАННЯ РЕКЛАМИ

14.1. Загальні положення

14.1.1. Розміщення та утримання засобів та обладнання зовнішньої реклами, реклами на об’єктах та обладнанні транспорту комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків її розміщення на/в рухомому складі) в м. Києві повинно відповідати вимогам Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про рекламу», Типовим правилам розміщення зовнішньої реклами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, інших обов’язкових до виконання нормативно-правових актів, рішенням Київської міської ради, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Правилам.

14.1.2. Засоби та обладнання реклами - спеціальні тимчасові та стаціонарні рекламні конструкції (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, стели, щити, банери, панно, наліпки, малюнки (зображення, написи, розписи), транспаранти, прапори, троли, таблички, покажчики, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, проекційні установки, панелі, тумби, складні просторові конструкції та композиції, аеростати, повітряні кулі, спеціально обладнанні під використання в якості пересувних засобів розповсюдження реклами автомобілі, причепи, напівпричепи, автоплатформи тощо), які використовуються для розповсюдження реклами (далі – рекламні засоби, РЗ) розміщуються на підставі та у відповідності до дозволу, який видається на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та схем розміщення рекламних засобів (у разі їх затвердження виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

14.1.3. Рекламний засіб (як зовнішньої реклами, так і реклами на транспорті комунальної власності) має маркуватися на каркасі або окремій табличці, розміщеній на каркасі РЗ (а у випадку відсутності спеціальної конструкції - на поверхні РЗ), та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу чи погодження та термін його дії.

Рекламні матеріали на транспорті комунальної власності, які розміщуються не на спеціальних рекламних засобах, мають маркуватись із зазначенням рекламорозповсюджувача, номера погодження та терміну його дії.

Рекламні засоби будь-яких видів (типів) в незалежності від місця їх розташування без належного маркування вважаються такими, власники яких невідомі.

14.1.4. Підставою для виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу, його встановленням та експлуатації, є видані в установленому порядку дозвіл на розміщення зовнішньої реклами чи погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності.

У випадку, коли встановлення рекламних засобів потребує порушення об'єктів благоустрою, проведення таких робіт здійснюється після отримання в установленому порядку дозволу на порушення об’єктів благоустрою у відповідності до затвердженого переліку земляних та/або ремонтних робіт.

14.1.5. Рекламні засоби, які розміщені в охоронних зонах інженерних мереж без погодження з їх балансоутримувачами, у випадку виникнення аварійної ситуації демонтуються балансоутримувачами, іншими уповноваженими особами або власником рекламного засобу на вимогу виконавця робіт по усуненню аварії без відшкодування збитків.

14.1.6. Забороняється розміщення оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, рекламних листівок, табличок, наліпок, написів (зображень, розписів, малюнків) тощо на інших об’єктах та елементах благоустрою, в тому числі на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення, опорах контактної мережі, покритті площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, зелених насадженнях, стовпах, лавах, вказівниках, парканах, опорних стінах тощо.

Розміщення оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, рекламних листівок, наліпок, написів тощо здійснюється лише на спеціально для цього призначених та встановлених за згодою власника місця розміщення або уповноваженої ним особи інформаційних стендах, дошках та інших спеціально призначених для цього місцях.

Власниками (балансоутримувачами) раз на тиждень здійснюється очищення об’єктів та елементів благоустрою (за винятком інформаційних стендів, дощок та інших спеціально призначених для цього місць) від розміщених на них оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, рекламних листівок, наліпок, написів та зображень (малюнків), тимчасових мобільних виносних спеціальних рекламних конструкцій, тощо.

14.1.7. У разі самовільного розміщення рекламних засобів або інших оголошень рекламного змісту в м. Києві на номер абонента, зазначений в рекламі, може здійснюватись автодозвон (дзвінки з інтервалом у декілька хвилин) з інформуванням рекламодавця автовідповідачем про порушення ним встановлених правила та зобов’язання негайного усунення порушення.

Абонент запрошується прибути для надання пояснень до Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Автодозвон здійснюється до усунення порушень та сплати штрафу (у разі складення протоколу про адміністративне правопорушення).

14. 2. Демонтаж (переміщення) рекламних засобів

14.2.1. Демонтаж (переміщення) спеціальних рекламних засобів та обладнання, що використовуються для доведення реклами до її споживача, у цих Правилах означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення РЗ разом з основою (за можливості) від місця їх розташування, буксирування з місця стоянки (паркування), та транспортування на спеціально відведені території для подальшого зберігання.

Демонтаж та подальше зберігання РЗ не передбачає переходу права власності на них до територіальної громади міста Києва (крім випадків, передбачених п. 14.2.20 Правил).

14.2.2. Демонтаж РЗ є засобом протидії порушенню прав територіальної громади міста Києва щодо надання у тимчасове користування місць (для розміщення РЗ), усунення порушень договірних зобов'язань розповсюджувачами реклами за договорами про надання у тимчасове користування місць (власниками та/або законними користувачами РЗ), а також засобом усунення порушень при встановленні та експлуатації РЗ, а також у інших випадках.

14.2.3. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цих Правил у таких випадках:

14.2.3.1. за відсутності маркування РЗ;

14.2.3.2. у разі виявлення самовільно встановлених РЗ;

14.2.3.3. якщо термін дії дозволу або погодження на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва закінчився і не був продовжений, або дозвіл чи погодження було анульовано у встановленому порядку;

14.2.3.4. якщо технічний стан РЗ створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;

14.2.3.5. у разі невідповідності технічних характеристик РЗ та/або місця їх встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами або погодженню на розміщення реклами на транспорті комунальної власності;

14.2.3.6. за наявності заборгованості власника РЗ по сплаті коштів за право тимчасового користування місцем для розміщення РЗ, яке перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, або за право розміщення реклами на транспорті комунальної власності, більш ніж за 2 місяці;

14.2.3.7. у випадку зміни містобудівної ситуації за наявності відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та листа від замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту тощо щодо необхідності демонтажу РЗ, що заважають проведенню відповідних робіт, за умови завчасного повідомлення власника РЗ з наданням йому копій документів, які є підставою зміни містобудівної ситуації і обґрунтовують необхідність демонтажу рекламних конструкцій;

14.2.3.8. в інших випадках, передбачених договором на право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва;

14.2.3.9. користування місцем для розміщення РЗ, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, за відсутності укладеного договору на право тимчасового користування;

14.2.3.10. недотримання розповсюджувачами реклами вимог рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цих Правил.

14.2.4. Демонтаж РЗ у випадках, встановлених пунктом 14.2.3 цих Правил, здійснюється на підставі наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

14.2.5. У вказаних у пункті 14.2.3 цих Правил випадках (крім випадку, коли власника РЗ неможливо встановити) демонтаж РЗ має бути проведений власниками (законними користувачами) РЗ самостійно за власний рахунок в термін, вказаний у вимозі Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про усунення порушень вимог розміщення рекламних засобів, та провести відновлення порушеного благоустрою на місці їх розміщення (встановлення) після демонтажу.

Вимога направляється у письмовій формі поштою з повідомленням про вручення або вручається представнику власника (законного користувача) РЗ особисто під підпис.

Вимога вважається врученою власнику (законному користувачу) РЗ належним чином, якщо рекомендоване повідомлення направлено за адресою місцезнаходження власника РЗ згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Датою отримання вимоги вважається третій робочий день з дати здійснення поштового відправлення, про що свідчить відбиток календарного штемпеля на конверті. У випадках, передбачених підпунктами 14.2.3.1-14.2.3.8 цих Правил, до вимоги додається акт, в якому зафіксовані виявлені порушення, за підписом представника Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або представника Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама» (далі - КП «Київреклама»).

Накази про демонтаж РЗ розміщується на офіційному сайті Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Демонтаж РЗ здійснюється без направлення вимоги, якщо власник (користувач) або адреса власника (користувача) РЗ не встановлені.

14.2.6. Власник (законний користувач) РЗ зобов'язаний усунути зазначені у вимозі порушення. Термін усунення порушення зазначається у вимозі, але не може бути меншим ніж три робочі дні з дати її отримання. Власник (законний користувач) РЗ зобов'язаний в термін, вказаний у вимозі повідомити в письмовій формі Робочий орган про усунення порушень.

14.2.7. Якщо власник (законний користувач) РЗ самостійно не усунув виявлені порушення у термін, вказаний у вимозі Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснюється демонтаж РЗ.

14.2.8. У разі необхідності демонтажу РЗ Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає перелік РЗ, що підлягають демонтажу, затверджує його наказом та направляє до КП «Київреклама» або балансоутримувача місця розташування для забезпечення його виконання.

14.2.9. Організація демонтажу або самостійне проведення демонтажу здійснюється КП «Київреклама» або балансоутримувачем місця розташування РЗ на підставі наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на умовах, визначених цим розділом Правил.

Демонтаж РЗ здійснюється в межах технічних можливостей КП «Київреклама» або балансоутримувача, вимог з безпеки виконання робіт та охорони праці без повідомлення власника РЗ про час здійснення демонтажу.

14.2.10. Демонтаж (переміщення) транспортних засобів (автомобілів, причепів, напівпричепів, автоплатформ тощо), що використовуються виключно або переважно в якості пересувних засобів реалізації послуг з розповсюдження реклами, та які повністю або частково втратили початкові функції, для яких вони були вироблені, здійснюються у присутності представників Національної поліції.

14.2.11. Під час демонтажу РЗ складається акт проведення демонтажу з проведенням фото-та/або відеофіксації, які додаються до акта.

Акти складаються представниками КП «Київреклама» або особою, що здійснює демонтаж.

Під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник або законний користувач РЗ, балансоутримувач місця розташування РЗ, представники органів влади, місцевого самоуправління, патрульної поліції, міських служб та інших установ, організацій.

Кожний акт складається в двох примірниках і підписується всіма особами, присутніми під час проведення демонтажу. Один примірник акта залишається у особи, що здійснила демонтаж, інший надається власнику (законному користувачу) демонтованого РЗ на його письмову вимогу.

Після проведення демонтажу складається такий комплект документів:

- акт здачі-приймання виконаних робіт по демонтажу із зазначенням характеру робіт та їх вартості;

- калькуляція вартості витрат за виконані роботи з демонтажу.

14.2.12. Демонтаж РЗ не проводиться, якщо власник РЗ у встановлений термін повністю усунув порушення та повідомив про це в той же строк Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в письмовій формі з наданням підтверджуючих документів, а також виявлення у наказі про демонтаж помилок.

14.2.13. Компенсація витрат, понесених підприємством, яке організувало або самостійно проводило демонтаж РЗ, покладається на власника демонтованого РЗ на підставі акта здачі-приймання виконаних робіт та виставленого рахунка.

Компенсація витрат здійснюється в строк, вказаний у рахунку. Компенсація витрат підприємства за зберігання демонтованого РЗ здійснюється власником РЗ за період з дати демонтажу РЗ та по дату повернення РЗ включно на підставі виставленого підприємством рахунка.

Отримані від власника (законного користувача) РЗ кошти в якості компенсації вимушених витрат КП «Київреклама» або балансоутримувача місця розташування РЗ, пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням та подальшим зберіганням, залишаються в розпорядженні КП «Київреклама» або балансоутримувача та спрямовуються на придбання основних засобів для забезпечення організації або проведення демонтажів РЗ, їх транспортування та зберігання.

Демонтаж РЗ проводиться без відшкодування витрат, здійснених власником РЗ за час його розміщення.

14.2.14. Власник (законний користувач) РЗ має право на повернення демонтованого РЗ після звернення до Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП «Київреклама» або балансоутримувача місця розташування РЗ, який здійснив демонтаж, на підставі таких документів:

а) заяви на ім'я керівників про повернення демонтованого РЗ;

б) документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований РЗ;

в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат КП «Київреклама» або балансоутримувача місця розташування РЗ, який здійснив демонтаж, пов'язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуванням та подальшим зберіганням;

г) документа, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого РЗ.

14.2.15. Облік демонтованих РЗ здійснюється відповідно до законодавства.

14.2.16. Демонтовані РЗ можуть бути передані на тимчасове зберігання відповідному підприємству, установі, організації на підставі відповідного договору та акта прийому-передачі із переліком, зазначенням їх стану та характеристик.

14.2.17. Зберігання демонтованих РЗ здійснюється протягом 12 місяців.

У випадках розгляду судових справ, пов’язаних з демонтажем РЗ, зберігання здійснюється протягом всього строку розгляду судової справи до набрання рішенням законної сили.

14.2.18. Демонтовані РЗ підлягають реалізації або утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, якщо:

а) після закінчення встановленого строку зберігання демонтованих РЗ їх власники не звернулись за поверненням РЗ;

б) після закінчення встановленого строку зберігання демонтованих РЗ їх власники не компенсували витрат за демонтаж, транспортування та зберігання РЗ, або не надали документів, які підтверджують право власності (інше майнове право) на такі РЗ.

14.2.19. Демонтовані РЗ, власники яких надали письмову відмову від них та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на ці РЗ, підлягають реалізації або утилізації у встановленому чинним законодавством порядку з наступного дня після отримання такої відмови та відповідних документів.

14.2.20. Демонтований РЗ, власник (користувач) якого не встановлений, вважається знахідкою та береться на облік як знахідка. Посадова особа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яка виявила такий РЗ, повідомляє про знахідку відповідне районне управління поліції за місцем її виявлення протягом трьох днів з моменту виявлення такого РЗ.

Якщо протягом 12 місяців з моменту повідомлення управління поліції про РЗ, власник (користувач) якої не встановлений, не буде встановлено власника (користувача) або власник (користувач) не заявить про свої права до поліції або до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), територіальна громада м. Києва набуває право власності на такий РЗ.

Якщо протягом 12 місяців з моменту повідомлення поліції про РЗ, власник (користувач) якої вважається не встановленим, буде встановлено власника (користувача) або власник (користувач) заявить про свої права до поліції або до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), він повертається власнику (користувачу).

Власник (користувач) знайденого РЗ відшкодовує витрати, пов'язані із знахідкою (демонтаж, зберігання, транспортування, розшук власника тощо), та сплачує винагороду за знахідку в розмірі двадцяти відсотків вартості РЗ до місцевого бюджету.».

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) відповідно до вимог законодавства розробити та затвердити в установленому порядку Схеми розміщення засобів зовнішньої реклами з прив'язкою до їх зонального розміщення у міському середовищі.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Київський міський голова                                 В. Кличко


 

Пояснювальна записка

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект рішення підготовлено у зв’язку з численними зверненнями громадян, електронними петиціями до Київської міської ради з питань, пов'язаних із функціонуванням як ринку зовнішньої реклами в місті Києві, перенасиченості міста рекламними засобами, самовільним розміщенням різноманітних рекламоносіїв, оголошень, табличок, виносних конструкцій, відсутністю чітких процедур та вимог щодо демонтажу рекламоносіїв, їх зберігання та подальшої реалізації чи утилізації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою прийняття цього рішення є визначення чітких вимог щодо утримання місць розміщення рекламоносіїв та інших конструкцій, що є елементами чи частинами благоустрою, створення безпечних умов для громадян, формування єдиної міської політики у сфері благоустрою у напрямі підвищення ефективності використання та утримання території міста Києва при розміщенні рекламних засобів.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і організація благоустрою населених пунктів.

Частиною 1 статті 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Статтею 2 цього ж Закону благоустрій населених пунктів передбачає, крім іншого, розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів, організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд, об'єктів історико-культурного та іншого призначення.

Згідно ст. 3 Закону система благоустрою населених пунктів включає, крім іншого, стандартизацію і нормування у сфері благоустрою населених пунктів.

Стаття 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлює, що до повноважень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить, крім іншого, затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених пунктів, забезпечення їх виконання.

Пунктом 4) частини 1 статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що елементами благоустрою є засоби та обладнання зовнішньої реклами.

3. Правові аспекти

Проект рішення розроблено відповідно до:

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ»;

- Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Зазначений проект рішення Київської міської ради не містить норм, що зачіпають права і свободи людини, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та відповідає нормам законодавства Європейського суду з прав людини, а також не містить положень, що мають ознаки дискримінації відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Проект рішення Київської міської ради підготовлено відповідно до вимог Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект рішення не зачіпає інтересів інших органів.

6. Регіональний аспект

Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект рішення є регуляторним актом, тому на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» буде оприлюднений на офіційному веб-порталі Київської міської влади для отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

8. Прогноз результатів

Ухвалення проекту рішення матиме своїм наслідком врегулювання нагальних питань впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами на території міста.

У результаті прийняття проекту рішення розділ XIV Правила благоустрою міста Києва «РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ» буде викладений в новій редакції.

Доповідач на пленарному засіданні Київської міської ради – депутат Київської міської ради Андрєєв Андрій Сергійович.


 

Аналіз регуляторного впливу

І. Визначення проблеми

На місцевому рівні прийняте рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва» яке містить загальні положення про розміщення і утримання засобів та обладнання реклами як елементів (частин) об’єктів благоустрою.

Проект рішення підготовлено у зв’язку з численними зверненнями громадян, електронними петиціями до Київської міської ради з питань, пов'язаних із функціонуванням ринку зовнішньої реклами в місті Києві, перенасиченості міста рекламними засобами, безпеки громадян, самовільне розміщення рекламних засобів.

Основною метою прийняття цього рішення є визначення чітких вимог щодо розміщення і утримання засобів та обладнання реклами, елементами дорожнього господарства, створення безпечних умов для громадян, формування єдиної міської політики у сфері зовнішньої реклами у напрямі підвищення ефективності використання території міста Києва при розміщенні рекламних засобів.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і організація благоустрою населених пунктів.

Частиною 1 статті 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Статтею 2 цього ж Закону благоустрій населених пунктів передбачає, крім іншого, розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів, організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд, об'єктів історико-культурного та іншого призначення.

Згідно статі 3 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» система благоустрою населених пунктів включає, крім іншого, стандартизацію і нормування у сфері благоустрою населених пунктів.

Стаття 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлює, що до повноважень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить, крім іншого, затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених пунктів, забезпечення їх виконання.

Пунктом 4) частини 1 статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що елементами благоустрою є засоби та обладнання зовнішньої реклами.

Пунктом 4) частини 1 статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» встановлено, що засоби та обладнання зовнішньої реклами є елементами благоустрою.

Проблема полягає у тому, що діюче регулювання розміщення і утримання засобів та обладнання реклами недосконало регламентує відносини, які виникають між органами влади та суб’єктами господарювання, а також вимоги щодо розташування засобів зовнішньої реклами з урахуванням комплексного благоустрою території міста, містобудівних особливостей міста Києва та з метою забезпечення експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» у зв’язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація, кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право, серед іншого, встановлювати порядок утримання та експлуатації об’єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», метою якого є створення сучасного правового поля для подальшого розвитку рекламної сфери у місті.

До дослідження та розробки методів вирішення цих проблем були залучені суб’єкти підприємництва, які здійснюють діяльність у цій сфері. Ними надано інформацію про показники господарської діяльності та пропозиції щодо удосконалення методів регулювання.

На підставі всебічного аналізу обставин, які склались у галузі розміщення зовнішньої реклами у місті, та пропозицій учасників ринку було запропоновано зазначений регуляторний акт.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Проблеми, які пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів

Внесення змін до діючого рішення Київської міської ради «Про Правила благоустрою міста Києва» дозволить вирішити ці проблеми.

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

Враховуючи наведене, можливо виокремити такі проблеми:

- відсутність порядку розміщення і утримання засобів та обладнання реклами на об’єктах благоустрою відповідає вимогам чинного законодавства України;

- не ефективна реалізація плану розвитку території міста;

- не ефективне здійснення заходів з утримання благоустрою території і використання майна територіальної громади міста Києва;

- естетичний вигляд міста Києва.

Запропоноване регулювання покликане вирішити зазначені проблеми, вдосконаливши відносини, пов’язані з розміщенням і утримання засобів та обладнання реклами як елементів (частин) об’єктів благоустрою.

II. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених у першому розділі аналізу регуляторного впливу.

Метою державного регулювання є закладення основ переходу на якісно новий рівень забезпечення мешканців та гостей міста сучасними комунікативними носіями, впорядкування розміщення рекламних засобів, вирішення проблеми формування рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів.

Також метою прийняття нового регуляторного акту є врегулювання проблемних питань, розмежування повноважень, закріплення зобов’язань, виявлення та усунення порушень допущених при розміщенні і утримання засобів та обладнання реклами як елементів (частин) об’єктів благоустрою.

Основні цілі державного регулювання:

- створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у місті Києві;

- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку у місті Києві;

- врегулювання питань, пов'язаних з організацією взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та органами влади;

- створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

 Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої ситуації без змін

Не забезпечує досягнення цілей оскільки відмова від впровадження запропонованого регулювання, суперечить чинному законодавству.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми;

Передбачає задоволення інтересів всіх зацікавлених сторін;

Прийняття запланованого регуляторного акту буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Прийняття проекту регуляторного акту дозволить розв’язати визначені проблеми в цілому. Враховує містобудівні умови, історичні та природно-географічні фактори при формуванні рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста.

Створить систему контролю за дотриманням порядку розміщення і утримання засобів та обладнання реклами як елементів (частин) об’єктів благоустрою. Порівняно з існуючою ситуацією цей регуляторний акт дасть змогу досконально регламентувати порядок розміщення і утримання засобів та обладнання реклами як елементів (частин) об’єктів благоустрою, з урахуванням актів чинного законодавства в галузі зовнішньої реклами, сприятиме виключенню ситуацій, пов’язаних з можливими корупційними діями, неофіційними витратами розповсюджувачів зовнішньої реклами.

Опублікування прийнятого нормативного документа в засобах масової інформації.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Проект рішення не розповсюджується на сферу інтересів громадян

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

X

Х

2 284

27 000

29 284

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

X

Х

7.8

92,2

100

 

* Показники кількості суб’єктів господарювання та спеціальних рекламних конструкцій на фасаді будинку, що підпадають під дію регулювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої ситуації без змін

 

Відсутні

Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки діюче регулювання розміщення і утримання зовнішньої реклами не забезпечую додержання законних прав і інтересів територіальної громади міста Києва.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Наявність чіткого та зрозумілого порядку розміщення і утримання засобів та обладнання реклами як елементів (частин) об’єктів благоустрою.

Відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття запропонованого проекту рішення

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів територіальної громади, місцевої влади та суб’єктів господарювання.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишення існуючої ситуації без змін

Відсутні.

Не відповідає нормам законодавства.

Не враховує інтереси жодної із сторін.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Чіткі правила розміщення і утримання засобів та обладнання реклами як елементів (частин) об’єктів благоустрою, створення сприятливих умов ведення діяльності для підприємств, установ та організацій, суб’єктів малого підприємництва

 

Відсутні

Проблема вирішена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої ситуації без змін

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі.

Х

Прийняття запропонованого проекту рішення

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ» основними напрямками реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Києві є досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у місті ефективного механізму: орган місцевого самоврядування (орган виконавчої влади) – суб’єкт господарювання.

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі цього аналізу регуляторного впливу, проектом регуляторного акта передбачено внесення змін до рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва».

Для впровадження цього акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет – на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

2. Погодження проекту рішення Державною регуляторною службою України.

Реалізація такого регуляторного акта сприятиме створенню сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цієї сфери в місті Києві.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для реалізації регуляторного акта виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (відділ, управління, департамент) не понесуть додаткових витрат з місцевого бюджету.

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та суб’єкти господарювання не будуть нести обов’язкові додаткові фінансові витрати. Передбачаються витрати робочого часу учасників процедури.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проект регуляторного акту запроваджується на довгостроковий термін дії, не менше 5 (п’яти) років або до прийняття нових нормативних актів.

У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження результатів його дії.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

- кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері реклами або за її допомогою які понесуть додаткові витрати при виконанні зазначеного проекту регуляторного;

- розмір надходжень до місцевого бюджету пов’язаних з дією акта - прогнозується та напряму залежить від кількості виданих дозволів на право тимчасового розміщення рекламних конструкцій на об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Києва;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – середній:

1) кошти –6 391 грн. у перший рік регулювання;

2) час – на виконання вимог регулювання у перший стартовий рік, складає - 13 год. та не менше ніж 2календарних днів;

- кількість впорядкованих рекламних засобів;

- кількість демонтованих рекламних засобів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта – вище середнього. Акт буде розміщений на сайті КМДА -https://kievcity.gov.ua/.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності – через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичне відстеження результативності – один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

***** 

ТЕСТ
малого підприємництва
(М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання – щодо прийняття нового регуляторного акту в частині примусового демонтажу (переміщення) спеціальних рекламних конструкцій

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у вересні 2017 року

Вид консультації

Кількість осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 

 ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП»

2

 

В цілому регулювання сприймається.

Отримано інформацію, що одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

Часові витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 1 год. на одного суб’єкта.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 12год. Середня кількість процедур – 2.

2.

 

ТОВ «Октагон-Аутдор»

2

 

В цілому регулювання сприймається.

Отримано інформацію, що одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

Часові витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 1 год. на одного суб’єкта.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 13год. Середня кількість процедур –2.

3.

 

ТОВ «БігБорд»

 

2

 

В цілому регулювання сприймається.

Отримано інформацію, що одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

Часові витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 1 год. на одного суб’єкта.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 12год. Середня кількість процедур – 2.

4.

ТОВ «РТМ -Україна»

2

В цілому регулювання сприймається.

Отримано інформацію, що одному суб’єкту малого підприємництва необхідно буде:

Часові витрати:

Витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання складатимуть – 1 год. на одного суб’єкта.

Витрати часу на процедури організації виконання вимог регулювання складатимуть – 14год. Середня кількість процедур – 3.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання:
27 000 (одиниць), з них малого підприємництва 3 324 (одиниць) та мікропідприємництва 23 676 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 96,1 %.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування

оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість погодження

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

5

Інші процедури (уточнити):

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

6

 

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.( Інформація отримана з бази даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

19 914 (кількість суб'єктів господарювання, які повинні виконати вимоги регулювання у 2017 році)

5 400(кількість суб'єктів господарювання, які повинні виконати вимоги регулювання у 2018 році)

27 000 (кількість, які є суб'єктів господарювання малого підприємництва та містяться в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та відповідно розміщують зовнішню рекламу у м. Києві на підставі отриманих дозволів та на яких поширюється регулювання)

8

Сумарно, тис. гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн.

Х

0,00 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

 

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість актів

 

1 год. (час, який витрачається суб’єктами на пошук акту в мережі Інтернет; за результатами консультацій)1 Х 67,93 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)2 Х 1 акт (кількість нормативно-правових актів, з якими необхідно

ознайомитись) = 67,93 грн.

0,00 грн.

(витрати відсутні)

(припущено, що суб’єкт отримує первинну інформацію про вимоги регулювання у перший рік; за результатами консультацій)

 

67,93 грн. (витрати на пошук акту в мережі Інтернет у перший рік) + 0,00 грн. (витрати на пошук акту в мережі Інтернет у наступний рік) Х 4 роки = 67,93 грн.

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання.

Кількість процедур = 2

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

6 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій))1 Х 67,93 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)2 Х 2 процедури =

815,16 грн.

6 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур (за результатами консультацій))1 Х 67.93 грн. (вартість 1 часу роботи виходячи з середньомісячної заробітної плати)2 Х 2 процедури =

815,16 грн.

17 884,44 грн. +
17 884,44 грн. Х
 4 роки =
4 075,80 грн.

11

Процедури офіційного звітування

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,00

(витрати відсутні)

0,00 грн.

(витрати відсутні)

0,00

(витрати відсутні)

13

Інші процедури (уточнити):

 

 

 

13.1

Витрати на демонтаж та транспортування РК для забезпечення виконання вимог регулювання

Формула: кількість РК, які підлягають демонтажу Х вартість роботи

2 РК(середня кількість РК, що підлягають демонтажу на 1 суб’єкта господарювання в 2017 році ) х 2 754 грн.(вартість демонтажу однієї РК) 3 =

5 508 грн.

 2 РК(середня кількість РК, що підлягають демонтажу на 1 суб’єкта господарювання в 2018 році ) х 2 754 грн.(вартість демонтажу однієї РК) 3 =

5 508 грн.

2 РК(середня кількість РК, що підлягають демонтажу на 1 суб’єкта господарювання за 5 років) х 2 754 грн.(вартість демонтажу однієї РК)3 х 5років =

27 540 грн.

 

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13.1)

6 391,09 грн.

6 323 грн.

31 683,73 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. ( Інформація отримана з бази даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)).

 

19 914 (кількість суб'єктів малого підприємництва, які повинні виконати вимоги регулювання у 2017 році)

5 400 (кількість суб'єктів малого підприємництва, які повинні виконати вимоги регулювання у 2018 році)

27 000 (кількість суб'єктів малого підприємництва, які є суб’єктами малого підприємництва та містяться в базі даних виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та відповідно розміщують зовнішню рекламу у м. Києві на підставі отриманих дозволів та на яких поширюється регулювання)

16

Сумарно, тис. гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

 

127 272,2

Х

 

855 460,7

 

Примітки:

  1. Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на виконання процедури є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1)
  2. У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір середньомісячної

заробітної плати у місті Києві за липень 2017 року (11 412,00 грн.). Джерело отримання інформації: офіційний сайт Головного управління статистики м. Києва http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1139&lang=1

3. Інформація є оціночною. Отримання інформації: офіційний сайт комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама» http://www.kievreklama.kiev.ua/demontazh/ шляхом усереднення значення вартості демонтажу та транспортування рекламної конструкції у розрізі типів рекламних конструкцій що підлягають демонтажу та оприлюдненні на офіційному сайті комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама» http://www.kievreklama.kiev.ua/kilkist-samovilno-rozmishhenix-reklamnix-zasobiv-2017/

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,25

67,93

2

27 000

917 055

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

0,1

67,93

2

27 000

366 822

виїзні

0,5

67,93

2

27 000

1 834 110

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,25

67,93

4

27 000

1 834 110

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,25

67,93

3

27 000

1 375 582.5

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

4

67,93

1

27 000

7 336 440

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,05

67,93

2

27 000

183 411

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

13 847 530.5

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

69 237 652.5

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

 

1

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

0,00

0,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

127 272 166

855 460 710

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання, грн.

127 272 166

855 460 710

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, грн.

13 847 531

69 237 653

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання, грн.

141 119 697

924 698 363

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачається.

Перейти до спискуВерсiя для друку