Версія для людей з порушеннями зору
Версія для людей з порушеннями зору

Київ: найважливіше за тиждень | Kyiv. Highlights of the week

03 листопада 2023 року, 19:42

Столиця вже підключила до тепла всі будинки, що знаходяться в управлінні комунальних керуючих компаній

Також із теплопостачанням майже всі заклади соціальної сфери: дитячі садки – 99,4%, школи – 97,1%, пологові будинки – 92,3%, медичні стаціонари – 93,3%.

Як поінформував Віталій Кличко, у разі необхідності близько сотні котелень і 150 бюветних комплексів можливо оперативно переключити на роботу від генераторів. За потреби придбані мобільні пересувні котельні також забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та пункти обігріву.

Міська влада нагадує: з 1 листопада до 1 квітня у столиці запроваджено єдиний швидкісний режим – швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Дорожники завершили монтаж балок на Дегтярівському шляхопроводі – рух транспорту підмостовим простором відновлено

Підрядна організація змонтувала 28 балок прогонової будови шляхопроводу, а також плити незйомної опалубки. Це дало можливість улаштувати монолітну плиту на шляхопроводі.

Усунення всіх наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією на шляхопроводі 30 вересня, здійснювалося за рахунок підрядної організації. Збитків міський бюджет не поніс, вартість реконструкції не збільшилася.

На «зелену» гілку столичної підземки вийшов потяг із вагонів метро, які Київ отримав від Варшави

Це перший потяг із п’яти вагонів, який працівники київського метрополітену адаптували до умов експлуатації у столичній підземці. Інші вагони, отримані в межах цього проєкту, проходять поетапну перевірку для визначення технічного стану рухомого складу та його комплектуючих.

Нагадуємо, цього року столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро. Більшість із них будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів діючого рухомого складу. Деякі, після проведення відповідної експертизи, вийдуть на лінії метро.

Київрада затвердила План дій «Зелене місто» для вирішення питань кліматичних змін і довкілля у плануванні розвитку міста

Це двадцять пакетних заходів у сфері транспорту, сталої міської мобільності, енергоефективності, водопостачання та водовідведення, управління відходами, збереження довкілля та різноманіття, цифровізації міського господарства та управління даними.

Для реалізації заходів столиця планує залучити близько 2,5 млрд євро. Джерелами фінансування можуть стати кошти міського бюджету, міжнародних фінансових організацій чи приватний капітал у вигляді інвестицій.

16 листопада у Брюсселі відбудеться Інвестиційний форум міста Києва 2023 – платформа для впливу на стійке майбутнє міста

Цього року захід сфокусується на довгострокових стратегіях стійкого відновлення та розвитку української столиці, а також її інтеграції у світовий економічний простір. Форум збере лідерів міст, європейських та українських політиків, провідних економістів, інвесторів та урбаністів. 

Програма Форуму – на сайті за посиланням.

EN

Kyiv. Highlights of the week

Kyiv has already started heating all buildings managed by utility companies

Nearly all social institutions have also had heating turned on: 99.4% of kindergartens, 97.1% of schools, 92.3% of maternity hospitals, and 93.3% of hospitals. 

As Vitalii Klitschko stated, about 100 boiler houses and 150 pumping stations can be quickly switched on with generators if necessary. Should the need arise, the purchased mobile boiler houses will also provide heating for a certain period of time to medical institutions, schools and heating points.

A reminder from the city: from November 1 to April 1, a max speed limit has been introduced in the capital. It is now 50 km/hr, except in areas where the speed limit is lower.

Road workers have completed the installation of girders on the Dehtiarivskyi Overpass, and traffic under the bridge has been restored

The contractor installed 28 beams as part of the overpass's span structure, as well as slab formwork. This made it possible to arrange a monolithic slab on the overpass.

The contractor covered the costs of the effects caused by the accident on the overpass that took place on September 30. No city funds were used, and the cost of reconstruction did not increase.

A train composed of cars Kyiv received from Warsaw has hit the rails on the metro's green line

This is the first five-car train that Kyiv metro workers have adapted to the operating conditions in the capital's underground. Other cars received within this project are undergoing a step-by-step inspection to determine the technical condition of the car and its parts.

As a reminder, the Polish capital has transferred over 60 metro cars to Kyiv this year. Most of them will be used for parts to conduct capital repairs of existing cars. After being properly inspected, some will enter into service in the metro.

The Kyiv City Council approved the 'Green City' Action Plan to address the issues of climate change and the environment in the city's development planning

The action plan includes twenty packages of measures in the field of transportation, sustainable urban mobility, energy efficiency, water supply and drainage, waste management, preservation of the environment and biodiversity, the digitization of the urban economy, and data management.

The capital plans to seek about €2.5 billion to implement the measures. Funding sources may include funds from the city budget, international financial organizations, or private capital via investments.

On November 16, the Kyiv Investment Forum 2023 will be held in Brussels. The Forum serves as a platform for influencing the city's sustainable future

This year, the event will focus on long-term strategies for Kyiv's sustainable recovery and development, as well as its integration into the global economy. The Forum will gather city leaders, European and Ukrainian politicians, leading economists, investors, and urban planners.

The Forum's agenda is available on its official site.

Якщо у Вас виникли технічні питання або побажання з приводу доопрацювання Єдиного веб-порталу м. Києва, то зверніться, будь ласка, до служби технічної підтримки за номером: (044) 366-80-13 або напишіть на електронну пошту [email protected]